Privacy Policy

Contactgegevens en andere persoonlijke informatie waarvan u ons in kennis stelt worden opgeslagen op onze servers. Wij garanderen hierin absolute discretie. Opslag is noodzakelijk voor een optimale verwerking van deze data, om U met een zo efficiënt mogelijk antwoord te bedienen. Uw persoonsgegevens zullen op geen enkel ogenblik worden doorgegeven aan derden.

Wenst u geen informatie te ontvangen over onze producten en diensten, kan u dat eenvoudig kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@vca-online.eu. Uw contactgegevens worden dan verwijderd uit onze databestanden.