Uitvoering

Bewaak de veiligheid binnen uw organisatie tijdens de uitvoering van werkzaamheden inclusief risicovolle taken.

Een globaal preventieplan opstellen vraagt kostbare tijd en moeite. Maar bent u dan wel volledig geweest?

In VCA-Online is een checklist geïntegreerd, opgesteld aan de hand van de codex, die voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. U overloopt de checklists en definieert maatregelen. Vanuit het opgestelde GPP worden uw jaaractieplannen automatisch opgemaakt.

Stel met behulp van VCA-Online uw risicoanalyses op. De duidelijke visuele weergave laat u toe om geïdentificeerde gevaren meteen op te sporen en maatregelen te implementeren. Via instellingen bepaalt u zelf welke risiconiveaus en -factoren u gebruikt.

Vanuit onze bibliotheek kunt u uw toolboxen downloaden en aanpassen. Nadat u de toolbox uitgevoerd heeft, laat u uw medewerkers elektronisch aftekenen. Er wordt een tijdsstempel gegenereerd.

Een rapport zorgt voor een makkelijke en overzichtelijke weergave van medewerkers die aanwezig waren tijdens de toolbox.