Modules

Beleid

Voer een gestructureerd beleid, gericht op de continue verbetering van VGM en het reduceren van ongevallen, incidenten, materiële – en milieuschade.

Personeel

Beschikken over medewerkers met de juiste kennis en kunde is de basis voor een gedegen VGM-beleid. Met deze module borgt u dat op de werkvloer voldaan wordt aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen.

Middelen

Beheer al uw arbeidsmiddelen eenvoudig via VCA-Online en zorg ervoor dat u uitsluitend gebruik maakt van materialen, gereedschappen, machines en PBM’s die voldoen aan de VGM-eisen.

Documentenbeheer

Gedaan met kaften vol papier! Met de module documenten-beheer beheerst u al uw documenten digitaal. Dit bespaart u veel opzoekwerk en garandeert tevens dat u steeds over de meest recente documenten beschikt.

Uitvoering

Bewaak de veiligheid binnen uw organisatie tijdens de uitvoering van werkzaamheden inclusief risicovolle taken.

Werkplekinspecties

VCA vereist dat er minstens maandelijks WPI’s worden uitgevoerd. Deze module zorgt ervoor dat het uitvoeren van deze WPI’s nog nooit zo gemakkelijk was. Bovendien kunnen de bevindingen onmiddellijk gebruikt worden voor het opstellen van uw trendanalyses.

Incidentenbeheer

Ondanks een goed uitgekiend en geïmplementeerd preventiebeleid kunnen zo nu en dan toch nog ongevallen of incidenten plaatsvinden. Er is immers altijd een restrisico aanwezig.